Lambda - ČJ - 1. kontrolní slohová práce

V pondělí 7. prosince budeme psát - jak jsem avízovala - 1. kontrolní slohovou práci.

Tentokrát se zaměříme na žánr, který je na pomezí publicistického a uměleckého stylu: na fejeton.

V pondělí věnujeme psaní slohové práce dvě hodiny (5. hodinu mluvnice a 9. a 10. hodinu, kdy jste půlení na sloh).

Při psaní práce je možné využít Pravidla českého pravopisu - pokud je máte doma, můžete si je vzít s sebou.