Lambda - 3. kontrolní slohová práce

V pondělí 9. května si napíšeme 3. kontrolní slohovou práci.

Na psaní budeme mít k dispozici 2 hodiny: hodinu mluvnice a půlené hodiny slohu.

Téma slohové práce bude opět propojeno s literaturou, tentokrát s díly antické literatury.

Žánr: vypravování s povinnými atributy (předem dané prvky, které musí text obsahovat).