Lambda - 2. kontrolní slohová práce

V pondělí 8. února budeme psát - 2. kontrolní slohovou práci.

Tentokrát se zaměříme na vyprávění, tématem bude aktualizace vybraného starověkého motivu (vzahujícího se ke starověkým literaturám, které jsme probírali: Mezopotámie, Indie, Čína, Hebrejská bible, Nový zákon).

V pondělí věnujeme psaní slohové práce dvě hodiny (5. hodinu mluvnice a 9. a 10. hodinu, kdy jste půlení na sloh).

Při psaní práce je možné využít Pravidla českého pravopisu - pokud je máte doma, můžete si je vzít s sebou.