Ksí OV středa 23.5.

Ksí OV kulturně historické dědictví. Sraz před bazénem v 9.20. Následně půjdeme do Muzea hlavního města Prahy, kde je pro nás připraven program na Kulturně historické dědictví - budeme pracovat s Langwielovým modelm Prahy. Násleně se vydáme na Staroměstské náměstí, kde bude program pokarčovat. Na programu se bude plnit podmínka A13.

S sebou 50Kč na vstup, tužku a papír, případně podložku na psaní

Konec mezi 13 a 13.30 h na Staroměstské, oběd odhlášen