Ksí - OV - A2

A2 Příroda a péče o životní prostředí

Schéma třídění domácího odpadu (jak doma třídíme odpad, kam vyhazujeme sklo, plasty, nebezpečný odpad, bioodpad…) - nejlépe nákres i s obrázky, můžete např. zjistit kam putuje směsný odpad z vaší čtvrti zda na skládku, či do spalovny

Zamyšlení co já sám(a) mohu dělat pro životní prostředí - co je pro mne důležité, co bych rád zlepšil, jak já sám mohu být přínosný, je pro mne téma ochrany životního prostředí důležité (uvítám doplnění o obrázky, fotky, cokoliv :-)