Kroužek latiny stále pokračuje

SALVETE!

Každý pátek (pokud není v týdenním plánu uvedeno jinak) se od 7h ve škole scházejí milovníci jazyka latinského. Pracujeme podle geniální švídské učebnice LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA . Přestože budeme pokračovat 10. lekcí, nováčkům vytvoříme prostředí, aby látku mohli dohnat.

Stačí se ve škole přihlásit u Františka a pa prostě přijít.

A pozor, bonus: společná snídaně zdarma

Tašíme se na vás.

Joanes Franciscus Silentius