Kontrola stavu vaší profilové práce

Milí kappáni,

dobře si prosím na vašem třídním profilu v záložce PROFILOVÁ PRÁCE zkontrolujte stav vaší práce. V případě nedostatků (nyní např. stav uložení vaše záměru na disku DSP) kontaktujte svého konzultanta a sjednejte nápravu. I nadále doporučujeme tuto stránku sledovat.

Děkujeme.