Konec podmínek se blíží

Vážení rodiče, milí studenti,

čas nikdo nezastaví a tak i školní rok zvolna spěchá ke svému vyvrcholení - Expedice do Českého středohoří. Zúčastnit se jí ale mohou jen ti, kteří splní v patřičném termínu podmínky ve všech podmínkových předmětech. A důležité je, že nestačí počet podmínek, ale musí být splněný všechny podmínky povinné.

Ti studenti, kteří to do čtvrtka 26. května nestihnou (s tím, že ale většina učitelů v tento den nezkouší, ale jen zapisuje), Expedice se nezúčastní a budou se v této době ve škole věnovat souhrnnému opakování učiva předmětů, které nezvládli a také z předmětů nepodmínkových (M, Aj, cizí jazyk, Čj).
Důležité je, že B a C podmínky je nutné si zadat v předstihu - ideálně 10 dní před konečným termínem (konkrétní interval stanoví jednotliví vyučující).

Ideální způsob kontroly je "papírový index", kde by děti měly mít splněné podmínky zaznamenány, a kde by mělo být i zřejmé, kolik podmínek je ke splnění třeba. Pokud se budou vymlouvat, že učitel jim podmínky odmítl zapsat, kontaktujte emailem přímo jeho. Ve většině případů v tom ale vězí fakt, že student za učitelem/učitelkou nezašel a o zapsání nepožádal. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů podmínkového systému je rozvoj samosatnosti a aktivity dětí, budeme rádi, když nás v tomto podpoříte.

Přeji vše dobré i to, aby všichni studenti nakonec podmínky zvládli.

František T. 

ps. protože v poslední době došlo k několika nedorozumnění stran termínů akcí, připomínáme, že hlavní informace jsou ve školním kalendáři na dlouhou dobu dopředu (je třeba se proklikat na další měsíce). Obecně pak platí, že koncem července zde již zveřejníme i termíny výjezdů a důležitých akcí na celý další školní rok.