Kappa_ZSV_A6

A6 praktická etika:

 

esej na min 1 str. A4, vybrat si téma praktické etiky viz seznam, nebo vlastní (po konzultaci) a zpracovat ho formou odborné eseje tzn. najít nějaký článek, knihu, informaci o tomto tématu okomentovat to z pohledu článku a připojit vlastní názor, ten je velice důležitý. (článek chci k tomu) 

nezapomenout na úvod, stať, závěr a hlavně použitou literaturu

témata:

- lékařská etika (eutanazie, potraty, děti narozené před 25 týdnem těhotenství,přístup lékaře k pacientovi, umělé oplodnění, klonování, ...) 

- etika a ekologie (destrukce životního prostředí, globální oteplování a jeho řešení na konferenci v Paříži- jak se chovají vyspělé země, jakékoli téma z ekologie, které se nějak dotýká lidského chování)

- etika a ekonomie (chudý sever bohatý jih, rozvojové země a pomoc jim, chudoba ve světě a její řešení, nadřazenost ekonomie všem ostatnímu, honba za ziskem a pokrokem, problematika trvale udržitelného rozvoje,....)

- politická etika (chování politiků jako odraz chování naší společnosti, měli by se politici chovat lépe než běžný občan a být lidem vzorem, boj o moc a udržení se u korýtka, politická korupce, tzv. velrybáři - lovení hlasů a nových členů, justiční mafie,....)

- etika lidského přístupu ke zvířatům (vegetariánství, nošení kožichů, pokusy na zvířatech, chov zvířat na porážku, slepičárny, domácí mazlíčci....)

- aktuální téma - přijímání uprchlíků do Evropy (má vypělá Evropa pomoci lidem utíkajícím z válečných konfliktů, má Česká republika zavírat uprchlíky do detenčních zařízení, když nespáchali trestný čin..., atd.)

 a další, co vás napadne. Doufám, že vás to bude bavit, já se každopádně těším na eseje.

Budu raději, když mi to vytisknete.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ MAX. 28.1.2016 

 

Mějte se fajn. Š.V.