Kappa_ZSV_A3

A3 - Světová náboženství - termín odevzdání neděle 29.11. 

- v eseji chci vysvětlit, co je to náboženství, religionistika, teologie, jaké známe základní druhy náboženství - historická, zjevená, přírodní, politeismus, monoteismus. Vyberte si jednu definici (citát) a vyjádřete se k ní. Můžete s ní souhlastit, nebo naopak nesouhlasit.

- pak budu chtít vaše zamyšlení: čím je pro lidi náboženství, k čemu ho potřebují a využívají (obecně), co pro vás znamená nábožensví, co pro vás znamená víra. Pak bych ráda, abyste popřemýšleli nad aktuální situací: "střetu, setkání" křesťanské Evropy s Islámem. Tato čast je volnější, věnujte se tomu, co je pro vás na tomto tématu důležité.

Moc se těším na vaše názory a pokud bude něco nejasné, tak se ozvěte.

Rozsah min. jedna A4, budu hodnotit, obsah, jazyk, odbornost a vaše myšlenkové pochody, správné citace jsou také důležité.

Definice - citáty

Émile Durkheim: Náboženství je jednotný systém víry a praktik vztahujících se k posvátným věcem, to jest k věcem odtažitým a zakázaným; systém víry a praktik, které sjednocují všechny své přívržence v jediném morálním společenství nazývaném církev.[16]

Gottlieb Fichte: Náboženství je poznání; objasňuje člověka sobě samému, odpovídá na nejvyšší otázky, které vůbec mohou být vzneseny, a přináší tak člověku dokonalou jednotu se sebou samým a skutečné posvěcené mysli.[17]

Sigmund Freud: Náboženství je kolektivní neuróza, respektive funkce individuální psychiky, jež produkuje bohy, kteří mají za úkol těšit a uspokojovat dětinské touhy dospělého.[18]

Clifford Geertz: Náboženství je 1) systém symbolů, které 2) v lidech ustavují silné, pronikavé a dlouhotrvající nálady a motivace tím, že 3) formulují pojmy obecného řádu bytí a 4) obdařují tyto pojmy takovým nádechem skutečnosti, že 5) se tyto nálady a motivace zdají jedinečně realistické.[19]

Karel Marx: Náboženská bída je výrazem jednak skutečné bídy, jednak protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Náboženství je opium lidu.[20]

Rudolf Otto: Jádro všech náboženství tvoří posvátno, které je vlastní každému náboženství. Náboženství je pak vztah člověka k posvátnému.[21]

Alfred North Whitehead: Náboženství je loajalita ke světu.[22]

Ivan Štampach: Náboženství je reálný, životní, osobní vztah člověka k transcendentní zkušenosti.[23]

zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženstv%C3%AD