Kappa_ZSV_ počet podmínek

Do podmínek 2.3. 2016 snižuji počet na 11

Můžete plnit podmínky až do A8 (všechny jsou na webu).