Kappa_ZSV_ A8

A8 Globální problémy

Nakonec jsem vymyslela, že bude asi jednodušší, když tuto podmínku zpracujete také jako text (odbornou esej). Samozřejmě, kdo chce může i jako prezentaci.

Zadání:

vyberte si jeden globální problém, najděte si k němu alespoň tři (a to fakt minimálně) zdroje (článek, webové stránky, jiná literatura)

Problém popište - kde se nejvíce nachází, co postihuje .....použijte citací ze zdrojů, použijte grafy, obrázky

Připojte vlastní názor a náhled na věc

Zatím se nezabývejte řešením, na to bude další podmínka.

Rozsah: alespoň 1,5 strany A4 (jen text)

možné zdroje info: www.rozvojovka.cz, www.clovekvtisni.cz, Unicef, www.nazemi.cz, www.glopolis.org a různé další neziskovky, pro ekologické použijte např. web greenpeace a další

ale určitě najdete i mnoho jiných zdrojů. Používejte články z novin. Kdo je schopen, tak použijte i zahraniční zdroje.

Budu hodnotit:

použití zdrojů, odbornost textu, popis a vysvětlení problematiky, vlastní názor podložený fakty, plynulost textu, gramatickou správnost (ne překlepy)

Termín odevzdání: nejpozději čtvrtek 25.2.2016