Kappa_ZSV_ A5

Ve čtvrtek bude avizovaný test z A5 Etka (základní pojmy definice)

v testu bude - co je to etika, čemu se věnuje, vysvětlit různé druhy etiky, kořeny naší etiky - antická etika (ctnosti), křesťanská etika, základní etické kategorie dobro, zlo

 

Co jsem nestihla ve škole:

Dobro:

Mravní dobro je něco, o co člověk neustále usiluje, ale jehož povahu s určitostí nezná. Dobro je ve dvojím vztahu k bytí - dobro být a být dobrý.

dobro - přináší naplnění, rozvinutí člověka, to co utěšuje, co má význam, co má smysl

- morálně je to shoda myšlení a jednání se svědomím, ale i s přiorzeným a mravním řádem

- tíhnutí k dobru je nejvlastnější podstatou lidského života

Vědění, co je dobrem, se různě historicky obměňuje. Vědět, co je dobré znamená poznat celou řadu norem jednání z nejrůznějších oblastí lidského světa.