kappa_cj_oznámení_ 2015_7

ČJL Okruh témat k pondělnímu testu: renesanční a humanistická literatura

Vysvětlete pojmy a uveďte k nim autory a názvy děl ( četli jsme ukázky...)

1.alegorický epos

2.sonet

3.román

4.povídka

5.novela