kappa_cj_oznameni 9

ČJL: Závěrečné práce 18.6. (čtvrtek)

Literatura: Práce s čítankou

1.Rozbor barokní duchovní lyriky

2.Vyhledávání pojmů v ukázkách a jejich vysvětlení. Uvést vždy jeden konkrétní příklad z textu.

příklad: sen,anafora, patos,pomíjivost(nestálost),paronomázie,fikce atd.

3. Alegorický epos s biblickým námětem

Mluvnice : podle kapitol, které jste si měli poznamenat v poslední společné hodině

1.Čárka ve větě jednoduché (několikanásobný větný člen, volné větné členy)

2.Doplnit interpunkci v textu

3. Nepravé větx vedlejší(úprava textu,spojovací prostředky)

4.Významové poměry v souřadném spojení a jejich spojovací prostředky

5. Vedlejší věty v souvětí a jejich spojovací prostředky