kappa_cj_ oznameni 2014/015

Cj Ročníková četba pro další školní rok: Kappa

1.F. Villon: Závěť (září)

2.J. A .Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (říjen)

3. A.S. Puškin: Evžen Oněgin (prosinec)

4. V. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži (únor)

5. J. K.Šlejhar: Kuře melancholik (duben)

6. J. Steinbeck: O myších a lidech (květen)