kappa - zsv - test A6

V úterý bude avízovaný test z podmínky A6 soukromé právo.

Bude tam: nejprve, co se nevešlo do minulé podmínky (fyzické a právnické osoby a jejich práva  a povinnosti, způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonúm)

A6 - co je to soukromé právo a jak se liší od veřejného

- rodinné právo - podmínky manželství, spol.jmění manželů, vyživovací povinnost, rozvod, péče o děti, práva  a povinnosti, vyživovací povinnost, nárhadní pěče o děti druhy

- pracovní právo - náležitosti pracovní smlouvy, zaměstnavatel a zaměstnanec jejich práva a povinnosti, pracovní doba, mzda, dovolená

- občanské právo - vlastnické právo, dědické právo, smluvní a závazkové právo, náležitosti smlouvy

Je toho opravdu dost, tak tam budou nejdůležitější věci, co potřebujete v životě