kappa - zsv - test A3

V úterý 9.12. si napíšeme test na podmínku A3 Totalita a demokracie. Prosím připravte se dobře, ať máte i souhrn A4.

V testu bude: pilíře demokracie (svobodné volby, pluralita politických stran, dělba moci, státní moc odvozena od suverenity lidu, dodržování lidských práv, právní stát), vláda většiny + práva menšin, formy demokracie (viz kopie, kterou jsem vám dávala -přímá a nepřímá demokracie, většinová. Charakteristika totalitního státu - vláda jedné strany, potlačování lidských práv, neexistence občanské spol. a soukromého vlastnictví, cenzura, ideologie atd. Rozdíl mezi totalitním režimem a autoritářským, příklady států.

Politické strany a hnutí - pluralita proč, levice - pravice charakteristika (viz kopie), co je to strana a co hnutí

Volby a volební systémy - kdo, jak, koho a na jak dlouho volí, volební právo - tajné, rovné, přímé a všeobecné

 

Nejsou to těžké věci, pokud si někdo chce jako nápad udělat pořádný kvíz na opakování, který rozešlu mailem ať mi napíše.