Kappa - ZSV - podmínka A5

Podmínku A5 si můžete splnit dvěma způsoby:

1) přijít se vyzkoušet individuálně, nebo po kruhu

2) Napíšete esej nejspozději do 14.4. (abych to sihla přečíst do podmínek)

Zadání eseje:

Filosofie 19. a 20. st

1) 19. st. úvod, rozdělení filosofie a popis filosofie jednoho filosofa z německé klasické filosofie a jednoho z tzv. bořitelů tradiční metafyziky tedy (Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Nietzche) - tzn. celkem dva filosofové z 19.st.

2) 20. st. úvod, rozdělení filosofie a popis filosofie třech filosofů - jeden z novopozitivismu(fil. jazyka), jeden z existencialismu a jeden z fenomenologie (Husserl, Hideger, Patočka)

U každého filosofa mi jde o relativně stručné vysvětlení jeho nejdůležitějších myšlenkových postupů. Ale prosím, aby to nebyly jen dvě věty :-) 

Použité zdroje náležitě odcitujte a použijte alespoň tři, maturanti to mohou pojmout, jako přípravu své maturitní otázky. 

!!!!!Nezapomeňte na rozbor textu. !!!! A spousta z vás nemá ještě podmínku A4.!!!!!