Kappa - ZSV - B1 rozbor filosofického textu

Zdání podmínky B1 rozbor filosofického textu.

Přijďte si ke mně pro text, nebo mi nějaký doneste ke schválení. Rozsah je cca jedna str. A5

 

Text si pozorně několikrát přečtěte, napište hlavní myšlenky textu, vysvětlete, co se snaží autor vysvětlit, popsat.

Vysvětlete jednotlivé pojmy (pakliže se vyskytují např. noumenon, věc o sobě, epoché...). Popište případný jiný pohled, názor na jinak běžnou věc (dle textu).

Rozsah vašeho rozboru by měl být cca poloviční než je text, ale může být i více. Jen upozorňuji, že musíte text chápat tak, jak ho napsal autor, ne jak si ho projektujete vy. Nepřidávejte vlastní myšlenky. Více při zadání textu.