kappa - ZSV - B1 projekt

Podmínka B1 skupinová práce (Projekt)

Termín odevzádní začátek dubna 2015 (ještě upřesním)

Odevzdáte závěrečnou práci ve které bude:

úvod: (proč jsme si vybrali právě toto téma, co nás zaujalo, co jsme chtěli změnit, čemu jsme chtěli pomoci)

stať: popis projektu, stanovení cílů, popis jednotlivých fází, co jste vše museli udělat, aby byl projekt úspěšný, koho jste oslovili, co jste konkrétně udělal, jaký postup jste zvolili,  jaké prostředky jste použili

závěr: co se vám podařilo, nebo nepodařilo, jak se vám spolupracovalo, jaký pro vás měla práce přínos, jaký měla přínos pro vaše okolí (nebo pro to téma, kterému jste se věnovali), celkové zhodnocení

přílohy: přípdná fotodokumentce, cokoli dalšího

Rozsah min. 2 strany (mimo úvodní)

Někdy v květnu proběhne prezentace skupin před třídou.

 

P.S. klidně choďte konzultovat, ráda vám pomohu