Kappa - ZSV - A4 test

A4 Novověká filosofie

- úvod do fil. novověku, Bacon, racionalismus, empirismus, metody poznání, skepticismus Hume, I. Kant

učte se, na poslední část testu budete moci používat vlastnoručně psané poznámky (tzn. na posledních cca 10 min času, kdo nic nenapíše do té doby, tak má smůlu).