Kappa-ZSV-A3 esej

Zadání eseje na A3 Středověká a renesanční filosofie:

Do úterý 29.11. mi odevzdejte (prosím vytištené) esej, ve které budou odpovědi na následující otázky:

1) Uveďte, co se změnilo od antiky, proč už mluvíme o středověku, co se objevuje za nové fenomény, stručný historický úvod, vysvětlení, co je patristika, co scholastika.

2) Vyberete si jednoho středověkého a jednoho renesančního myslitele a vysvětlete základy jejich filosofie, úplně stručně život a díla.

3) Popište důkazy boží existence, buď u Anselma z Cantenbury nebo u Tomáše Akvinského

4) Interpretace krátkého textu - zadám ve škole

5) Vysvětlete rozdíl mezi nominalismem a realismem.

6) V čem se změnila filosofie v renesanci, jakým způsobem nahlížela na svět, rozum, Boha, poznání...?

7) Prostor pro vlastní myšlenky: Co je Bůh a co je Dobro?

Můžete používat jakékoli zdroje, ale všechny musí být řádně odcitovány. Tedy pod každou přejatou větou musí být z čeho je. Pokud se jen inspirujete, tak napište: srovnej a také citaci.

Použijte citační web: citace.com

Hodnotit budu: formální a obsahovou správnost (a to myslím i chyby), způsob jak jste se s tématem vypořádali,použití literatury a zdrojů, správné citace, vlastní myšlenky a jejich formulace. Nejde o rozsah, ale o kvalitu. 

Jde mi hlavně o to, abyste uměli najít a použít infromace a také je správně odcitovali.

Kdo chce, může se přijít vyzkoušet ústně.

Držím palce a snad to pro Vás bude přijemněnjší než test Š.

P.S:klidně se ptejte, kdyby bylo něco nejasné