ZSV v Kappě - A14 a B1

A14 hodnocení portofolia souhrn mezinárodní oragnizace

B1 - Portfolio

 

Ke splnění těchto dvou podmínek odevzdejte kompletní portfolio s vašimi texty i s těmi otázkami, které jste psali na souhrny.

 

Odpovězte na otázky:

Co mi přinesly hodiny ZSV v letošním školním roce.

Co bych udělal jinak (učitelka i já sám). Kritika i doporučení, prostor pro vaši zpětnou vazbu.

Jak hodnotím svoji práci v letošním školním roce. V čem jsem zaznamenal/a posun.

Vyberte jednu podmínku, která pro vás byla nejzajímavější. Proč?