kappa - zsv - A12

Podmínku A12 budete mít splněnu, pokud odevzdáte:

strukturovaný životopis

motivační dopis (najdete si skutečný inzerát, který vás zaujal, nemusíte splňovat všechny jeho podmínky tzn. nemáte SŠ vzdělání a další)

podnikatelský záměr - napište své zájmy a dovednosti, pro tyto zájmy či dovednosti se pokuste najít oblast podnikání, ve které byste je mohli využít, zjistěte, kde si můžete na začátek svého podnikání půjčit peníze, kde musíte zažádat o živnostenský list, popište postup pro získání živnostenského oprávnění (podmínky, povinnosti, atd.)

 

Pokud máte dotazy neváhejte se mě ptát.