Kappa - zeměpis - plnění podmínek

Počet podmínek v posledním čtvrtletí ze zeměpis je snížen o dvě podmínky (z 19 na 17), poslední podmínku A 12 nestihneme a odložíme jí na příští školní rok a dvě podmínky (A8, A9) byly sloučeny do jedné.