Kappa - matematika - třičtvrtěletní test

V pátek 10. dubna vás čeká velký tříčtvrtěletní test. Jeho obsahem bude (v závorce jsou typové příklady k procvičení):

  • Eukleidovy věty, Pythagorova věta (81/1.139, 82/1.150)
  • Množiny bodů dané vlastnosti (96/2.1, 97/2.7)
  • Jednoduché geometrické konstrukce (99/2.14, 2.16, 2.17)
  • Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků (stránky 108-109)
  • Konstrukce kružnic (114/2.38, 2.39, 2.40, 2.42)
  • Konstrukce na základě výpočtu (121/2.46)
  • Osová souměrnost (131/3.1, 3.4, 3.3)
  • Středová souměrnost (137/3.18, 3.23, 3.27)
  • Posunutí (143/3.29, viz dú 19)
  • Otočení (viz dú 19)

 

Za libovolných sedm správně vyřešených cvičení z výše uvedeného seznamu (kromě cvičení z dú 19) bude možnost získat bonusovou jedničku. Pokud má cvičení více variant (a), b), c)...), je to bráno jako jedno cvičení s výjimkou konstrukčních úloh ze stran 108 - 109.