Kappa - matematika - test 9

Ve čtvrtek 19. března 2015 vás čeká test na konstrukce na základě výpočtu včetně zlatého řezu, na základní pojmy geometrických zobrazení (samodružné body a útvary) a na osovou souměrnost.