Kappa - matematika - test 3

V úterý 7. října vás čeká test na grafické řešení soustavy nerovnic.