kappa - matematika - test 11

V pondělí 23. května vás čeká test č. 10 na funkce (základní vlastnosti, grafy funkcí a lineární funkce).