Kappa - matematika - test 1

V pondělí 21. září vás čeká test č. 1 z opakování funkcí (graf funkce, základní vlastnosti funkcí, lineární funkce (vliv hodnot koefecientů a a b na graf funkce)).