Kappa - matematika - pololetní test

V úterý 20. ledna 2015 vás čeká pololetní test. Je nutné mít vlastní kalkulačku a rýsovcí pomůcky. Obsahem testu bude:

 • kvadratické rovnice a nerovnice
 • soustavy rovnic a nerovnic (grafické řešení)
 • rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou
 • rovnice a nerovnice s parametrem
 • základní geometrické útvary v rovině
  • přímka a její části
  • polorovina, úhel
  • trojúhelník
  • mnohoúhelníky
  • čtyřúhelníky
  • kružnice, kruh
  • kružnicový oblouk, obvodový a středový úhel
  • obvody a obsahy geometrických obrazců