Kappa - matematika - dú1

Na pondělí 15. září vypracujte domácí úkol č. 1 třináct příkladů, zadání jste obdrželi.