Kappa - matematika - dú 9

Na čtvrtek 6. listopadu 2014 vypracujte dmácí úkol č. 9 157/6.15 a), c), 157/6.16 a), f), 158/6.18 a), e).