Kappa - matematika - dú 8

Na čtvrtek 30. října vypracujte dmácí úkol č. 8 150/5.38. U béčka si dejte pozor, koeficient u nejvyšší mocniny je 2, tedy i koeficient u nejvyšší mocniny druhého mnohočlenu (jehože koeficienty budete hledat) bude též 2.