Kappa - matematika - dú 18

Na čtvrtek 19. března 2015 vypracujte domácí úkol č. 18 137/3.18, 3.24, 138/3.26.