Kappa - matematika - dú 16

Na pondělí 9. března vypracujte domácí úkol č. 16 114/2.42, 2.44 (střed dané kružnice nebude ležet na ose pásu). Úkol udělejte včetně zápisu konstrukce.