Kappa - matematika - dú 15

Na čtvrtek 19. února vypracujte (na papír) domácí úkol č. 15 108/2.22.