Kappa - matematika - dú 14

Na pondělí 16. února 2015 vypracujte domácí úkol č. 14 108/2.19. Každé cvičení bude obsahovat náčrtek, zápis konstrukce a konstrukci se všemi řešeními.