Kappa - matematika - dú 12a

Termín odevzdání domácího úkol č. 12 byl posunut na čtvrtek 15. ledna 2015.