Kappa - matematika - dú 12

Termín odevzdání dú byl posunut na čtvrtek 15. ledna 2015.

Na pondělí 12. ledna vypracujte domácí úkol č. 12. Z učebnice si nastudujte kapitoly Mnohoúhelníky a Čtyřúhelníky (str. 41-50, udělejte si výpisky do sešitu) a následně vypracujte cvičení 46/1.69, 1.72, 1.74, 51/1.77, 1.80 (nějaký libovolný rovnoramenný lichoběžník si sestrojte).