Kappa - matematika - dú 11

Na pondělí 8. prosince vypracujte domácí úkol č. 11, cvičení 1, 5 a 6 z této stránky a cvičení 5 z této stránky.