Kappa - matematika - dú 10

Na pondělí 1. prosince vypracujte domácí úkol č. 10 195/7.1.