Kappa - matematika - čtvrtletní test 2

Ve čtvrtek 28. května 2015 vás čeká závěrečný test za poslední čtvrletí, jehož obsahem bude:

  • stejnolehlost
  • funkce
    • definice, graf funkce
    • definiční obor a obor hodnot
    • vlastnosti funkce
    • lineární funkce