Kappa, lambda, ný - zeměpis - vzor profilu A-B

Na mém učitelském profilu je ke stažení vzor profilu A-B (podmínka B2 kartografické cvičení). Druhá část cvičení (mapa povodí) pro starší (kappa, lambda) byla zrušena. Ke splnění podmínky stačí jen profil.