Otázky k povinné četbě z českého jazyka

ČJL underground

Otázky k četbě: 1. Vysvětlete pojem. 

                        2.Kdy vznikl v české literatuře.

                        3. Jmenujte 3 autory.

                        4. Proveďte rozbor přečteného textu podle struktury k ústní zkoušce.

                        5. V bodech o autorovi.

 

Připomínka : Pracujte na odevzdání četby, ať nemáte problém s klasifikací. Od pátku 27.5. budu zadávat práce,které jste nepsali kvůli absenci. Závěrečné práce budete psát po expedici.