kappa-cj-oznameni 8

ČJL Kuře melancholik

1. Vysvětlete termín melancholik.

2. Dobro a zlo v povídce.

3. Co měli společného kuře a chlapec?

4. Charakterizujte chlapcova otce, jak se změnil po druhém sňatku.

5. Souvisí jazyk postav s jejich charaktery? Uveďte dva příklady z textu.

6.  Filmová adaptace.

Termín odevzdání :před Expedicí