kappa-cj-oznámení 6 2016

ČJL V pátek 6.5. bude komplexní jazykový rozbor ( neumělecký text)