kappa -cj -oznamení 2017/2

ČJL Četba k maturitě: Posílejte mi do 3.3. 2017 další zpracované 3 knihy. Kdo má pevně rozhodnuto ve výběru seznamu 20 titulů, může mi poslat pracovní seznam, připravím pracovní listy na  procvičení a pošlu je. Opakujte si materiály k rozboru, které jsem vám všem poslala.