kappa-cj-oznamení- 2017- 4

ČJL Ve čtvrtek 30.3.2017  píšete druhou část písemné práce z literatury.

  1.Existencionalismus ( rysy, představitelé a díla)

  2.Co znamená pojem exponovaná situace při vyhrocených a mezních siruacích.

  3.Co znamená být svobodný podle Sartra.

  4.V jakém umění se objevoval neorealismus.

  5.K jakému uměleckému směru náleží tito autoři: Milan Kundera,Vladimír Nabokov,Voody Allen.

  6. Poema v ruské literatuře 20. století

Doporučení k přípravě na písemnou práci: poznámky v sešitech, skripta pana Prokopa.